STÖDMEDLEM

Svenska bergsguideorganisationen tackar våra stödmedlemmar för deras stöd till utbildningen av Auktoriserade Bergsguider!

Om SBO

"Svenska bergsguideorganisationen är en professionell yrkesorganisation som är den enda i sitt slag i Sverige som dels har till uppgift att ansvara för utbildning, examination och fortbildning av Svenska professionella bergsguider."

Stödmedlemmar