Gällande ansökan till SBOs utbildning 2021

Pågrund av Coronakrisen kunde SBO tyvärr inte genomföra det planerade antagningsprovet i maj 2020. Utbildningsstarten skjuts därför fram ett år till 2021 och ansökningstiden förlängs till 30 mars 2021. Kursstart planeras till början av 2022. Ny info om antagningsprov kommer sista juni 2021.

Ni som ansökt för 2020 kvarstår som sökande till nästa intagning och ni får besked om när antagningstestet anordnas.

Ni som ännu inte sökt eller önskar söka igen vänligen skicka in er ansökan senast den 30 maj 2021.

Ansökningshandlingar finns att ladda ner på SBOs hemsida under kontakt-fliken. Ansökan och fullständig förkravslista skickas per mail till utbildningsgruppen på mail:

tc@sbo.nu

Observera att endast fullständiga ansökningar med kompletta förkrav på befintliga formulär behandlas. Sista ansökningsdag är den 30/3, 2021. Om ni inte har tillgång till scanner finns dokumenten att få i öppet format om ni mailar och ber om dem.

Efter godkänd förkravslista är det möjligt att anmäla sig till det 3 dagar långa praktiska antagningstestet som planeras att genomföras förhoppningsvis under andra halvan av 2021. Förutsättningen för att ett antagningstest arrangeras är att minst 6 godkända ansökningar inkommit.

SBO förbehåller sig rätten att välja ut sökande.

Alla sökande är välkomna att delta på SBO årsmöte 14-17 oktober 2021. Intresseanmälan sker senast 1 augusti 2021 via mail till:

secretary@sbo.nu

SBOs beklagar den försenade utbildningsstarten och välkomnar nya sökande.

Hälsningar TC gruppen / SBO Utbildningsgrupp

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis