Utbildning - Examination

Bergsguideutbildningens examinationer i kronologisk ordning

Examination: aspirantexamen skidor
April – maj. År 2. 
Innehållet från kurserna: alpin skidkurs och nordisk skidfärdsel samt lavinutbildningar

Examination: aspirantexamen klättring
Juni-juli, År 2. 
Innehållet från kurserna: klippklätterkurs, alpin klättring och glaciär teknik, vinterklättring och navigation.

Efter avslutade och godkända aspirantexaminationer kan aspiranten börja med sina praktikdagar under uppsikt av IFMGA guide. 

Slutexamination: alpin klättring och glaciärteknik
Sensommar. År 3 
Innehållet från kurser: klippklätterkurs, alpin klättring och glaciärteknik.

Slutexamination: alpin vinterlättring
Jan-feb, År 4. 
Innehållet från kurs: vinterklättring och navigation samt avancerade guidetekniker.

Slutexamination: alpin skidåkning
Mars. År 4. 
Innehållet från kurs: alpin skidkurs och nordisk skidfärdsel samt lavinutbildningar.

Examination: utökad allmän teorikurs
Innehållet från de teoretiska delkurserna examineras i samband med respektive delkurs avslutning.


Praktikperioder.
Yrkespraktik är en viktig del av utbildningen och kan inledas efter att de båda aspirantexamenstillfällena har avklarats med gokänt resultat.
De praktidagar som genomförs ska inte alla vara av samma karraktär utan varieras, både i fråga om terräng och teknisk svårighet, men också handledning.

Praktikarbete
Sommartid, 20 dagar.
Samtliga praktikdagar ska loggas och genomföras med certifierad IFMGA guide som varit fullvärdig IFMGA guide i minst 3 år. Ska ej innehålla klätterkurser utanför fjäll och alpinterräng, exempelvis inte sportklätterområden.

Praktikarbete
Vintertid, 20 dagar. 
Samtliga praktikdagar ska loggas och genomföras med certifierad IFMGA guide som varit fullvärdig IFMGA guide i minst 3 år.
Ska innehålla off-pisteskidåkning, skidbestigning och skidtur samt isklättring och vinterklättring.


Erhållande av licens
IMFGA licensen erhålles efter att alla examinationstillfällena har avklarats med godkänt resultat och samtliga praktikdagar genomförts.
Utöver detta ska även ett korrekt antal alpina övningsturer ha genomförts i perioden mellan den alpina klätterkursen år 2 och den alpina slutexamen under hösten år 3.
För en förteckning över sådana turer, klicka här. 

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis