Utbildning - Examination

Bergsguideutbildningens examinationer i kronologisk ordning

Examination: aspirantexamen skidor
april – maj, 4 dagar (gsu)
Innehållet från kurserna: alpin skidkurs och nordisk skidfärdsel samt lavinutbildningar

Examination: aspirantexamen klättring
juni-juli, 4 dagar (gsu)
Innehållet från kurserna: klippklätterkurs, alpin klättring och glaciär teknik, vinterklättring och navigation.

Slutexamination: alpin klättring och glaciärteknik
sensommar, 6 dagar (gsu)
Innehållet från kurser: klippklätterkurs, alpin klättring och glaciärteknik.

Slutexamination: alpin vinterlättring
jan_feb, 5 dagar (gsu)
Innehållet från kurs: vinterklättring och navigation samt avancerade guidetekniker.

Slutexamination: alpin skidåkning
mars, 6 dagar (gsu)
Innehållet från kurs: alpin skidkurs och nordisk skidfärdsel samt lavinutbildningar.

Examination: utökad allmän teorikurs
när tillfällen ges, totalt 6 dagar (gsu)
Innehållet från de teoretiska delkurserna examineras i samband med respektive delkurs avslutning.


Praktikperioder

Praktik: praktikantarbete
sommartid, 20 dagar (isu)
Under handledning av auktoriserad uiagm / ivbv / ifmga bergsguide. Ska ej innehålla klätterkurser utanför fjäll och alpin terräng, ex inte sportklätterområden.

Praktik: praktikantarbete
vintertid, 20 dagar (isu)
Under handledning av auktoriserad uiagm / ivbv / ifmga bergsguide. Ska innehålla off-pisteskidåkning, skidbestigning och skidtur samt isklättring och vinterklättring. Efter genomförandet av följande utbildningsmoment:

  • examination: klippklättring och bergräddning
  • examination: alpin klättring och glaciärteknik
  • examination: alpin vinterklättring
  • examination: alpinskidåkning
  • examination av teoretiska delkurser
  • båda praktikperioderna tillämpas betygen godkänd/icke godkänd med efterföljande kommentarer.

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis