Utbildning - Förkrav

För att få påbörja den svenska bergsguideutbildningen måste den sökandes ansökan/förkravslista godkännas av SBO:s utbildningsgrupp. Ansökan görs enligt nedan och ska styrkas med referenser. Vid godkänd ansökan är det möjligt att anmäla sig till ett 3 dagars angtagningstest som hålls i alperna i början av maj.
SBO:s utbildning påbörjas vartannat år eller när tillräckligt många ansökningar inkommit.


Ansökningsförfarande till sbo guideutbildning

 1. Ansökningshandlingar finns att ladda ner från SBO:s hemsida under kontakt-fliken.
  (Om det finns behov av formuläret i öppet wordformat, fås detta via tc@sbo.nu)
 2. Ansökningshandlingar skall vara SBO tillhanda senast 30/3, 2018. (Datum kan variera mellan olika antagningsår) Ansökningar mailas till SBO:s utbildningsgrupp, tc@sbo.nu
 3. Ett preliminärt antagningsbesked kommer att ges sökanden senast den 15/4 ansökningsåret.
 4. Sökanden med godkända förkrav är välkommen att anmäla sig till det praktiska antagningstestet (3 dagar) som normalt genomförs under första veckan i maj samma år.
 5. Utbildningsgruppen fattar beslut om den sökande är behörig att påbörja guideutbildningen.

Allmänna förkrav

 1. Den sökande ska vara medlem i SBO då utbildningen påbörjas.
 2. Den sökande ska fylla minst 22 år det år utbildningen påbörjas.
 3. Den sökande ska vara fullt frisk med friskintyg från legitimerad läkare.
 4. Den sökande ska ha minst 5 års klättererfarenhet med hög färdighetsnivå inom klättring och kamraträddning.
 5. Den sökande ska ha minst 5 års skiderfarenhet och kunna åka skidor obehindrat i olika typer av terräng, snöförhållanden och branthet.
 6. Den sökande måste ha genomfört 1:a hjälpen-kurs och HLR eller motsvarande.
 7. Den sökande ska ha genomfört Svenska Klätterförbundets klippklätterinstruktörsexamen eller motsvarande. Observera att det gäller särskilda regler för sökanden från andra länder än Sverige, t.ex. Finland, Danmark och Island.
 8. Den sökande måste ha ett intresse av att vilja dela med sig av sin kunskap och sin entusiasm samt vara positiv och ansvarskännande. Referens från IFMGA bergsguide.
 9. Den sökande ska behärska engelska i tal och skrift. Utbildningen bedrivs på svenska och engelska.

Särskilda förkrav
Den sökande ska presentera och intyga: 

 1. En förteckning över minst 50 st alpina bergsturer klättrade som försteman eller varannan replängd som försteman/andreman. Turerna ska minst inkludera: 10 st på klippa (i storskor med minst 250 höjdmeter eller 10 replängder), 10 st på is (lägst WI5), 10 st i mixad terräng (sommartid och vintertid), 20 st av turerna ska ha en nedstigning till fots på annan led
 2. Minst en tur ska innebära en större utmaning både tekniskt, fysiskt och psykiskt. Av de 50 st turerna ska minst 10 st vara av alpingrad D eller mer än 800 höjdmeter klättring.
 3. En förteckning över minst 20 st klippklätterturer av lägst svensk grad VI klättrade som försteman från minst 5 st klätterområden. Turerna ska vara gjorda på egna säkringar (trad).
 4. En förteckning av minst 5 st flerreplängdersturer på klippa av minst svensk grad V+.
 5. En förteckning över minst 5 st artificiella klätterturer av lägst grad A2 klättrade som försteman eller varannan replängd som försteman/andreman.
 6. En förteckning över minst 20 st skidbestigningsturer/toppturer med minst 700 höjdmeter varav: 10 st i Sverige/Norge, 10 st med minst 1000 höjdmeter, 5 st i glaciärterräng
 7. En förteckning över minst 3 st alpina långturer på skidor med vardera minst 2 övernattningar. Åtminstone 1 st långtur ska innehålla bivacker (tält/snöka) och samtliga turer ska vara icke rösade.

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis