Utbildning - Kursplan

Bergsguideutbildningens kurser i kronologisk ordning

Kurs: snö och lavinkurs del 1
Januari, 5-6 dagar (gsu)
Grundutbildning i snö- och lavinkunskap. Bland annat innefattande aspektteori, sökning med lavinsändare, räddning och profilanalyser.

Kurs: klippklätterkurs
Maj-juni, 5 dagar (gsu)
Grundteknikerna för guidning på klippa, räddning av gäst i terrängen, introduktion till kortrepsguidning. Soft skills som inkluderar pedagogik, ledarskap och gruppdynamik samt den egna personen, självkännedom, självförtroende, styrkor, svagheter mm.

Kurs: alpin klättring och glaciärteknik
Juni-sep, 8 dagar (gsu) Snöteknik, glaciologi, fördjupning i kortrepteknik, guidnings tekniker för glaciär och bergsterräng, sprickräddning, omhändertagande av deltagare, navigering, bestigning av en svårare klipptopp.

Kurs: vinterklättring/navigation
Nov-jan, 5 dagar (gsu)
Guidetekniker för guidning på snö, is och mixad terräng. Is- och snöteknik, generella alpinismfärdigheter, undervisningsfärdighet, omhändertagande av deltagare, säkerhet och räddning. Navigering.

Kurs: snö och lavinkurs del 2
Feb-mars, 2 dagar (gsu)
Färdighets kontroll utifrån det som lärdes ut under grundutbildningen. Vidare fördjupning i snö- och lavinkunskap.

Kurs: alpin skidkurs
Feb-mars 6 dagar (gsu)
Guide tekniker i skiftande terräng och snöförhållanden med olika antal gäster. Skidåkning med rep, guidning av glaciärskidåkning samt skidbestigning och skidturer, tillämpad snö- och lavinkunskap, räddning och evakuering, turplanering, ledarskap och gruppdynamik, meteorologi, navigering, kommunikation (radio och telefon).

Kurs: nordisk skidfärdsel
Mars-april, 7 dagar (gsu)
Skidteknik, skidåkning med rep, guidning under off-pisteskidåkning och glaciärskidåkning samt skidbestigning och skidtur, snö- och lavinkunskap, navigering, turplanering, förberedelser för tur och genomförande av en flerdagars skidtur med snöbivack, nordisk turskidåkning, historia och kultur samt tradition.

Kurs: alpin avancerade guide tekniker
Jan-feb, 4 dagar (gsu)
Träna på att hantera komplicerade guide situationer, träna på att ha rollen som räddningsledare vid egen eller annan grupps olycka, studiebesök hos bergräddningen, svårigheter med vinteralpin guidning.

Kurs: snö och lavinkurs del 3
Januari, 2 dagar (gsu)
Färdighets kontroll utifrån tidigare utbildnings block. Vidare fördjupning i snö- och lavinkunskap, beslutsprocesser och skapandet av ett system/beteende som minimerar risken för guiden och hans grupp.

Kurs: utökad allmän teorikurs
När tillfällen ges, totalt 6 dagar (gsu)
Kortare teoretiska delkurser inom följande områden:

  • sociala och professionella aspekter på bergsguideyrket
  • kommunikations kunskap
  • undervisningsfärdighet, ledarskap, gruppdynamik
  • fysiologi, anatomi, biomekanik och nutrition
  • meteorologi och navigering (barometern, höjdmätare, gps)
  • utrustning och material ppe
  • kulturmiljö, fjällkunskap, historia, tradition
  • lagstiftning (juridik)

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis