Utbildning - Kursplan

Bergsguideutbildningens utbildningsmoment i kronologisk ordning

Introduktionsdag
I samband med SBO årsmötet hålls ett informationsmöte med de kandidater som efter godkänd ansökan och antagningstest antagits till utbildningen.
Detta årsmöte hålls normalt sista helgen i november, år 0. 

Kurs: Snö och lavinkurs del 1
Januari, 6 dagar. År 1.
Grundutbildning i snö- och lavinkunskap. Bland annat innefattande aspektteori, sökning med lavinsändare, räddning och profilanalyser.

Kurs: Klippklättring
Maj-juni, 5 dagar. År 1. 
Grundteknikerna för guidning på klippa, räddning av gäst i terrängen, introduktion till kortrepsguidning. Soft skills som inkluderar pedagogik, ledarskap, gruppdynamik, självkännedom samt en introduktion till krishantering. 

Kurs: Alpinklättring och glaciärteknik
Juni, 8 dagar. År 1. 
Snöteknik, glaciologi, fördjupning i kortrepsteknik, guidningstekniker för glaciär och bergsterräng, sprickräddning, omhändertagande av gäst, navigering.

Kurs: Vinterklättring och navigation
Nov-Dec, 5 dagar. År 1. 
Guidetekniker för guidning på snö, is och mixad terräng. Is- och snöteknik, generella alpinismfärdigheter, undervisningsfärdighet, omhändertagande av gäst, säkerhet och räddning. Navigering.

Kurs: Snö och lavinkunskap, del 2
Feb-mars, 2 dagar. År 2. 
Färdighetskontroll utifrån det som lärdes ut under dl 1. Vidare fördjupning i snö- och lavinkunskap. Genomförs i samband med kursen nedan.

Kurs: Alpin skidkurs
Feb-mars 6 dagar. År 2.
Guidetekniker i skiftande terräng och snöförhållanden med olika antal gäster. Skidåkning med rep, guidning av glaciärskidåkning samt skidbestigning och skidturer, tillämpad snö- och lavinkunskap, räddning och evakuering, turplanering, ledarskap och gruppdynamik, meteorologi, navigering, kommunikation (radio och telefon).

Kurs: Nordisk skidfärdsel
Mars-april, 7 dagar. År 2. 
Skidteknik, skidåkning med rep, guidning under off-pisteskidåkning och glaciärskidåkning samt skidbestigning och skidtur, snö- och lavinkunskap, navigering, turplanering, förberedelser för tur och genomförande av en flerdagars skidtur med snöbivack, nordisk turskidåkning, historia och kultur samt tradition.

Kurs: Avancerade guidetekniker
Jan-feb, 4 dagar. År 3. 
Träna på att hantera komplicerade guidesituationer, träna på att ha rollen som räddningsledare vid egen eller annan grupps olycka, studiebesök hos bergräddningen, svårigheter med vinteralpin guidning. Genomförs i samband med kursen nedan.

Kurs: Snö och lavinkunskap del 3
Jan-feb, 2 dagar. År 3
Färdighetskontroll utifrån tidigare utbildningsblock. Vidare fördjupning i snö- och lavinkunskap, beslutsprocesser och skapandet av ett system/beteende som minimerar risken för guiden och dennes grupp.

Kurs: utökad allmän teorikurs
När tillfällen ges, totalt 6 dagar (gsu)
Kortare teoretiska delkurser inom följande områden:

  • sociala och professionella aspekter på bergsguideyrket
  • kommunikations kunskap
  • undervisningsfärdighet, ledarskap, gruppdynamik
  • fysiologi, anatomi, biomekanik och nutrition
  • meteorologi och navigering (barometern, höjdmätare, gps)
  • utrustning och material ppe
  • kulturmiljö, fjällkunskap, historia, tradition
  • lagstiftning (juridik)

 

Övriga moment under utbildningen faller under examinerande kurser eller praktikdagar. Se här för mer information angående dessa.

 

 

Svenska
Bergsguide
Organisationen

© Svenska Bergsguideorganisationen. All rights reserved. 
Powered by Asberg & Veenhuis